Yaş haddinden dolayı re’sen emekliye sevk edilen memurlara ikramiye farkı ödenir mi?

Yaş haddi nedeniyle çalıştıkları kurum tarafından re’sen emeklilik işlemlerinin başlatılması durumunda, memur maaş katsayısı artışına göre emekli ikramiyesi farkı ödenecektir.

Yaş haddinden dolayı re’sen emekliye sevk edilen memurlara ikramiye farkı ödenir mi?
Yayınlama: 25.05.2023
A+
A-

 

Emekli ikramiyesinin ödenmesinde genel kural emekli aylığının bağlandığı tarihteki memur maaş katsayısına göre hesaplama yapılması olmakla birlikte memurların kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmeleri halinde veya vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananların dul ve yetimlerine farklı usul ve esaslara göre emeklilik ikramiyesi farkı da ödenmektedir.

Memurlardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlara emeklilik ikramiyesi ödenmesi ile ilgili usul ve esaslara 5434 sayılı Kanunun 89. maddesinde yer verilmiş olup ilk defa 4/c sigortalısı olan memurlara yani 5510 sonrası memur olanlara emeklilik ikramiyesi ödenmesine ilişkin usul ve esaslara ise 5434 sayılı Kanun’un 5754 sayılı Kanun’la eklenen Ek 82. maddesinde yer verilmiştir.

Her iki statüdeki memurların yani tabiri caizse eski-yeni memurların emeklilik ikramiyesi ödeme usul ve esasları ayrı maddelerde yer almakla birlikte ikramiye hesabına ilişkin usul ve esaslar her iki statü için 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesinde ortak olarak belirlenmiştir.

Emeklilik ikramiyesi farkı ödenecek memurlara 5434 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

“Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden 3 ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden 3 ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda 6 ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.” denilmek suretiyle yer verilmiştir.

Bu düzenleme gereğince, yaş haddi nedeniyle re’sen emekliye sevk edildiği tarihi takip eden 3 ay içinde, ilk 3 ay içinde artış yapılmadığı takdirde takip eden 6 ay toplamda 9 ay içinde meydana gelecek memur maaş katsayısı artışlarından dolayı emekli ikramiyesi farkı ödenecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yaş haddinden emeklilik memur tarafından değil memurun son çalıştığı kamu kurumu tarafından re’sen emeklilik işlemlerinin yapılmasıdır. Memur tarafından yaş haddinden emeklilik için müracaat olursa bu kapsamda emekli ikramiyesi farkı talep edilemez.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.