VAN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI

VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 VAN EDREMİT YENİ MAHALLE 7692 […]

Yayınlama: 12.04.2023 13:26
A+
A-
VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 VAN EDREMİT YENİ MAHALLE 7692 1 834,59 551,16 ARSA TEK KATLI HARABE YAPI VE ODUNLUK BULUNMAKTADIR KONUT ALANI 555.000,00 111.000,00 27.04.2023 09:30
2 VAN TUŞBA AKKÖPRÜ 2049 2 667,48 667,48 ARSA ETRAFI DUVAR İLE ÇEVRİLİ BOŞ ARSA KONUT ALANI 1.005,000,00 100.500,00 27.04.2023 09:45
3 VAN İPEKYOLU BOSTANİÇİ 5645 15 907,49 907,49 ARSA YAKLAŞIK 85,00 M2 LİK EV BULUNMAKTADIR KONUT ALANI 455.000,00 45.500,00 27.04.2023 10:00
4 VAN İPEKYOLU KEVENLİ 6485 8 725,69 725,69 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 510.000,00 51.000,00 27.04.2023 10:15
5 VAN İPEKYOLU KEVENLİ 6485 2 734,62 734,62 ARSA 2 ADET TEK KATLI YAPI BULUNMAKTADIR KONUT ALANI 480.000,00 48.000,00 27.04.2023 10:30
6 VAN İPEKYOLU KEVENLİ 6485 3 755,74 755,74 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 495.000,00 49.500,00 27.04.2023 10:45
7 VAN İPEKYOLU KEVENLİ 6589 1 1.301,15 1.301,15 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 785.000,00 78.500,00 27.04.2023 11:00
8 VAN İPEKYOLU KEVENLİ 7812 1 4.631,75 2.315,87 ARSA 2 ADET BETONARME EV BULUNMAKTADIR KONUT ALANI 985.000,00 98.500,00 27.04.2023 11:15
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi (Bakınız: 25-26 ve 27 inci Maddeler)
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
d)Tebligat için Türkiye’ de adresini  gösterir yazılı beyanı (örneği  İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü  vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL’ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL’ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve  https://van.csb.gov.tr/  adreslerinden de  öğrenilebilir.  Telefon : (0432) 216 30 78  –              İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr                                             Basın No ILNO1803178 

#ilangovtr
bik-ilan-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.