BAŞKALE BELEDİYESİ İŞYERİ KİRAYA VERECEK

.

Yayınlama: 08.07.2024 00:16
A+
A-

İHALE İLANI
BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701.sokakta küçük sanayi sitesi  adresinde bulunan A1 Nolu 99,15 m2 lik, A2 Nolu 100,90 m2 lik, , A3 Nolu 98,90 m2 lik, B1 Nolu 74,20 m2 lik  B2 Nolu 76,30 m2 lik, B3 Nolu 77,65 m2 lik, B4 Nolu 79,35 m2 lik, B5 Nolu 78,50 m2 lik, B6 Nolu 80,15 m2 lik, B7 Nolu 74,50 m2 lik, B8 Nolu 74,90 m2 lik, C1 Nolu 86,05 m2 lik, C2 Nolu 88,95 m2 lik, C3 Nolu 101,45 m2 lik, dükkanların 5 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 01/02/2024 Tarihli ve 2024/16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 sayılı kararlarına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale  Kanununun 45. maddesi Gereğince Açık Teklif Usulüne  göre 5 (Beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Sıra No:  TAŞINMAZIN MEVKİ VE ÖZELLİKLERİ AYLIK KİRA BEDELİ  YILLIK KİRA BEDELİ MUHAMMEN BEDEL
( 5 YIL )
İHALE TARİH VE SAATİ
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen A1 Nolu 99,15 m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 2.056,00 TL  24.672,00 TL 123.360,00 TL 17/07/2024
08:30
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen A2 Nolu 100,90 m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 2.093,00 TL 25.116,00 TL 125.580,00 TL 17/07/2024
08:50
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı  adresinde bulunan ekli krokide gösterilen A3 Nolu 98,90 m2 lik, dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi     2.051,00 TL 24.612,00 TL 123.060,00 TL 17/07/2024
09:10
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı  adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B1 Nolu 74,20 m2 lik  , dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.539,00 TL 18.468,00 TL 92.340,00 TL 17/07/2024
09:30
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B2 Nolu 76,30 m2 lik, lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.582,00 TL 18.984,00 TL 94.920,00 TL 17/07/2024
09:50
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B3 Nolu 77,65 m2 lik, lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.610,00 TL 19.320,00 TL 96.600,00 TL 17/07/2024
10:10
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B4 Nolu 79,35 m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.646,00 TL 19.752,00 TL 98.760,00 TL 17/07/2024
10:30
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B5 Nolu 78,50 m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.628,00 TL 19.536,00 TL 97.680,00 TL 17/07/2024
10:50
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B6 Nolu 80,15 m2 lik m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.662,00 TL 19.944,00 TL 99.720,00 TL 17/07/2024
11:30
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B7 Nolu 74,50 m2 lik m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.545,00 TL 18.540,00 TL 92.700,00 TL 17/07/2024
13:00
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen B8 Nolu 74,90 m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.553,00 TL 18.636,00 TL 93.180,00 TL 17/07/2024
13:20
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen C1 Nolu 86,05 m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.785,00 TL 21.420,00 TL 107.100,00 TL 17/07/2024
13:40
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen C2 Nolu 88,95 m2 lik lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 1.845,00 TL 22.140,00 TL 110.700,00 TL 17/07/2024
14:10
Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olanİlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701. Sokak ta Küçük Sanayi Sitesi adresinde bulunan ekli krokide gösterilen C3 Nolu 101,45 m2 lik dükkânların  5 yıl süre ile kiralama işi 2.104,00 TL 25.248,00 TL 126.240,00 TL 17/07/2024
14:30

İhalenin Yapılacağı Yer       : Başkale Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu
Yeni Mahalle Van Hakkari 601 cad.No:48 Başkale/VAN

1.İhale Konusu İşin Niteliği: Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701.sokakta küçük sanayi sitesi  adresinde bulunan A1 Nolu 99,15 m2 lik, A2 Nolu 100,90 m2 lik, , A3 Nolu 98,90 m2 lik, B1 Nolu 74,20 m2 lik  B2 Nolu 76,30 m2 lik, B3 Nolu 77,65 m2 lik, B4 Nolu 79,35 m2 lik, B5 Nolu 78,50 m2 lik, B6 Nolu 80,15 m2 lik, B7 Nolu 74,50 m2 lik, B8 Nolu 74,90 m2 lik, C1 Nolu 86,05 m2 lik, C2 Nolu 88,95 m2 lik, C3 Nolu 101,45 m2 lik, dükkanların 5 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 01/02/2024 Tarihli ve 2024/16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 nolu Meclis kararları ile  5 yıl süre ile kiralama İşi İhalesi.
2.İhaleye Konu Taşınmaz: Belediye Başkanlığımızca Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hafiziye Mahallesi Van-Hakkari Karayolu 701.sokakta küçük sanayi sitesi  adresinde bulunan A1 Nolu 99,15 m2 lik, A2 Nolu 100,90 m2 lik, , A3 Nolu 98,90 m2 lik, B1 Nolu 74,20 m2 lik  B2 Nolu 76,30 m2 lik, B3 Nolu 77,65 m2 lik, B4 Nolu 79,35 m2 lik, B5 Nolu 78,50 m2 lik, B6 Nolu 80,15 m2 lik, B7 Nolu 74,50 m2 lik, B8 Nolu 74,90 m2 lik, C1 Nolu 86,05 m2 lik, C2 Nolu 88,95 m2 lik, C3 Nolu 101,45 m2 lik, dükkanların 5 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 01/02/2024 Tarihli ve 2024/16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 nolu Meclis kararları ile 5 yıl kiralama işi ihalesi
3.Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer evrakları mesai saatleri içerisinde Başkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 475,00-TL’dir.
4.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Gereğince Açık Teklif Usulüne  ile yapılacaktır.

5.  İsteklilerde aranacak belgeler:

1- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN:

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. Yerleşim Yeri  belgesi.
 3. Başkale Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 4. Sabıka Kaydı
 5. Noterden tasdikli imza beyannamesi
 6. Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 475,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
 7. Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
 8. Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi
 9. Tüzel kişiler için: 2024 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi.
 10. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin Her birinin (a-b-d-e-f) maddelerindeki temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
 11. Muhammen bedel üzerinden hesaplanan % 3 oranında geçici teminatı yatırmak ( Geçici teminatlar nakit olarak verilmesi halinde Belediyemizin Ziraat Bankası Başkale Şubesindeki TR800001000420135970175002 IBAN nolu Cari hesabına yatırılacaktır.)

2- KAMU KURUMLARI İÇİN:

 1. İhaleye katılma talep yazısı
 2. Yetki belgesi
 3. Noter tasdikli imza sirküsü
 4. Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek Kamu Kurumları ihale şartnamesini   475,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
 5. Başkale Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 6. Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan kurum yetkilisi  tarafından  imzalanması.
 7. Muhammen bedel üzerinden hesaplanan % 3 oranında geçici teminatı yatırmak ( Geçici teminatlar nakit olarak verilmesi halinde Belediyemizin Ziraat Bankası Başkale Şubesindeki TR800001000420135970175002 IBAN nolu Cari hesabına yatırılacaktır.)

6.   İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8.  Vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.
9. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT)  İdaresinin saat ayarı esastır.05.07.2024

İLAN OLUNUR.
Şengül POLAT
Belediye Başkanı

#ilangovtr
bik-ilan-ILN02055311
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.